Eruit halen wat erin zit
Gezond verstand
Gepaste aandacht

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In de groepen 1 en 2 werken we volgens de principes van Ontwikkelinggericht Onderwijs (OGO) waarbij we gebruik willen maken van betekenisvolle leersituaties en actieve betrokkenheid van kinderen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees - en taalonderwijs. Verder hechten we veel belang aan de belevingswereld van het kind. Wij staan stil bij onderwerpen die kinderen zelf inbrengen, en die leven bij de kinderen.