Algemeen

Basisschool de Kluis is gevestigd in de wijk ‘De Kluis’. De basisschool ligt in een wijk met voornamelijk laagbouw met rustige straten en veel groenvoorziening.
De leerlingpopulatie bestaat voornamelijk uit kinderen van ouders die hun bestaan vinden in de industrie in de omgeving, haar toeleveringsbedrijven, kantoren, dienstverlening, enz.
In onze leerlingpopulatie zijn alle milieus vertegenwoordigd.
 
Missie basisschool de Kluis:

“Ieder kind Bijzonderwijs 
Op de Kluis volgt ieder kind zijn eigen bijzondere weg op zoek naar wijsheden voor het leven. 

Onderwijs is sterk onderhevig aan ontwikkelingen en invloeden van zowel buiten als binnen de organisatie.
Dat maakt het van belang dat de school weet waar ze voor staat.
Niet alleen missie en visie zijn van belang, maar ook de waarden die de school uitdraagt:
openheid, acceptatie, respect en zorg!
Dat zijn kernbegrippen waar De Kluis voor staat. 

In de schoolgids vindt u een uitgebreide omschrijving van de visie van Basisschool de Kluis.