Eruit halen wat erin zit
Gezond verstand
Gepaste aandacht

Lestijden

Schooltijden 2018-2019 

De bel gaat voor alle groepen om 8.25 uur en ’s middags om 12:55 uur  

Groep  1:  

's Morgens van  8:30 - 12.00 uur. Middag van 13.00 - 15.00 uur. 

Woensdagochtend van 8.30 - 12.30 uur. 

Vrijdag: geen les. 

Pauze voor alle groepen tegelijk van 10.15 - 10.30 uur. 

(Inlooptijd om 8:25 uur en om 12:55 uur) 

 

Groep  2, 3 en 4: 

's Morgens van 8.30 - 12.00 uur. 

's Middags van 13.00 - 15.00 uur, behalve vrijdagmiddag (vrij !!) 

Woensdagochtend van 8.30 - 12.30 uur. 

Pauze voor alle groepen tegelijk van 10.15 - 10.30 uur. 

 

Groep  5 t/m 8: 

's Morgens van 8.30 - 12.00 uur. 

's Middags van 13.00 - 15.00 uur. 

's Woensdags van 8.30 -12.30 uur. 

Pauze voor alle groepen tegelijk van 10.15 - 10.30 uur. 

 

Op  woensdagmiddag is er geen school.