Eruit halen wat erin zit
Gezond verstand
Gepaste aandacht

Voorwoord


Openheid, acceptatie, respect en zorg!
Onderwijs is sterk aan ontwikkelingen die van buitenaf worden ingegeven onderhevig en dat maakt dat
het van belang is om als school te weten waar je voor staat. Openheid, acceptatie, respect en zorg!
Dat zijn Kernbegrippen waar de kluis voor staat.Deze begrippen zijn ook erg belangrijk als uw kind naar school gaat want een basisschoolperiode duurt ongeveer 8000 uren en is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, periode uit het leven. De basis moet immers goed zijn en de teamleden van school doen er alles aan om dit te waarborgen. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig.
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat
maakt het kiezen niet eenvoudig. De Kluis heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het
kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke
uitgangspunten wij hanteren en hoe we proberen de kwaliteit te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor de manier van werken en voor de resultaten die we op De Kluis halen. De schoolgids is een instrument voor eigen kwaliteitsbeleid van scholen. De schoolgids is een jaarlijkse uitwerking van het schoolplan voor ouders en leerlingen. Deze schoolgids bevat in ieder geval informatie over de doelen van onze school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze waarop de onderwijstijd wordt benut, de vrijwillige bijdrage van ouders en de rechten en plichten van ouders, leerlingen en het bevoegd gezag.
Deze schoolgids kan door ouders gedownload worden en is op aanvraag beschikbaar in papieren versie via de directie van onze basisschool. De schoolgids wordt ieder jaar na vaststelling door het bevoegd gezag en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) uitgereikt.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of
suggesties heeft, vertel ze aan ons!
Laat het schooljaar 2019-2020 een fijn en uitdagend jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen!

Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Paul Verjans.

Download (klik hier) de schoolgids 2019-2020.