Extra ondersteuning

Extra ondersteuning voor onze leerlingen.

Indien een leerling niet voldoende profiteert van het groepsaanbod, wordt er goed gekeken naar wat de leerling meer of anders nodig heeft dan het aanbod uit het groepsplan.
Deze leerling heeft dan extra ondersteuning nodig. Dat kan om een heel kleine aanpassing gaan, maar dat kan ook een grotere interventie omhelzen.
Om dit stapsgewijs te bekijken is er een ondersteuningsroute opgesteld.
De ondersteuningsroute voor De Kluis staat uitgebreid omschreven in de algemene schoolgids.

Met de komst van passend onderwijs is er veel veranderd in de ondersteuningsstructuur. Voor meer algemene informatie verwijzen wij naar de website van het samenwerkingsverband.

SWV PO Westelijke mijnstreek