Groepen en Leerkrachten


Groep 1a  meester Rob
Groep 1b  juf Karin en juf Tanja
Groep 2    juf Minke
Groep 3a  juf Liza en juf Emmy
Groep 3b  juf Lucienne en juf Shauni
Groep 4    juf Sharon
Groep 4/5 juf Iris
Groep 5    juf Myrthe
Groep 6    juf Petra en juf Odie
Groep 6/7 juf Tara
Groep 7    juf Cindy
Groep 8    juf Gianina en juf Wendy