Extra verlof

Indien u extra verlof nodig heeft dient u een formulier in te vullen welk u hier kunt downloaden of kunt opvragen via de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet een verlofaanvraag ruim van tevoren bij de directie van de school binnen zijn. Van deze regel kan alleen worden afgeweken indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Meer informatie betreffende dit onderwerp is te lezen in de praktische- en in de algemene schoolgids.