Ons team

Als team staan wij samen voor de organisatie van onze school. Of het nu gaat over onderwijs en ondersteuning of om praktische zaken, we pakken dit als team aan. Horen en gehoord worden speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen de organisatie is er wel sprake van taakverdeling. Enerzijds aan de hand van functie, anderzijds aan de hand van affiniteit en specialisatie. 

Het MT wordt gevormd door de directeur, de directieondersteuner, 2 onderwijscoördinatoren en 2 bouwcoördinatoren.
Samen met het team dragen zij zorg voor onderwijskundig en organisatorisch beleid binnen de school.

De lesgevende taken worden uitgevoerd door een 27-tal leerkrachten welke ondersteund worden door 3 onderwijsassistenten.
Een deel van onze leerkrachten is specialistisch geschoold. Denk hierbij aan gedrag, taal/lezen, rekenen, meer-en hoogbegaafdheid, bewegend leren en jonge kind.
Daarnaast heeft de school 2 vakleerkrachten in dienst. 1 vakleerkracht gymnastiek en 1 vakleerkracht muziek/bewegen op muziek.

2 Conciërges zorgen, samen met een aantal vrijwilligers, voor de overige werkzaamheden en ondersteuning binnen de schoolorganisatie.